1/8

Een bestaande kapel, gelegen in een paralelle straat net naast de winkelstraat, wordt omgevormd tot een winkelpand. Het pand in de winkelstraat, grenzend aan de kapel, wordt afgebroken en er wordt een nieuwe gevel gecreëerd voor de kapel. Deze wordt gekenmerkt door een staalconstructie in de vorm van kettinglijnen en horizontale afstandhouders om de metershoge voorzetmuren van de uitbreiding en de kapel te stabiliseren.

Het imposante portaal van de winkel zorgt voor opmerkelijke verschijning in het straatbeeld en is op zijn beurt het hedendaagse antwoord op de bewaard gebleven hoge ruimte van de kapel.

 

www.nieuwblad.be