1/6

Deze gevelrenovatie kadert in de totaalaanpak van de buitenschil van dit appartementsgebouw. Met dit project werd de  voor-en achtergevel + dak volledig gerenoveerd. Dit houdt in dat de volledige schil van het gebouw onderzocht werd naar aantasting van de betonstructuur, alsook nazicht van de waterdichting van terrassen en dakvlak.

Doel was om de schil te isoleren en hedendaags af te werken zodoende het gebouw uit de jaren 70 van de vorige eeuw weer up-tot date staat.

De hoofdzakelijk 2e verblijvers in het gebouw willen een raam op het landschap, zonder belemmering op strand, zee of of Blankenbergse Uitpolders.

We hebben daarom beslist samen met de VME om het bestaande houten buitenschrijnwerk met diverse onderverdelingen te vervangen naar nieuw schrijnwerk met grote glasvlakken. De balustrades zijn volledig beglaasd en hebben een extra klaar uitzicht waardoor er geen verkleuring is van het zicht. 

De terrassen lopen visueel naadloos over in de gevel waardoor er terug geen barrière is tussen terras en omgeving.